Haveplanter

Afdelingen med speciale i haveplanter arbejder med planter i et fuldtdækkende sortiment indenfor have- og anlægssektoren.

Skovplanter

Johansens Planteskole er grundlagt i 1937 som en lille, lokalorienteret planteskole. I dag er det en moderne planteskole, der udover salg i Danmark, også har en betydelig eksport til flere europæiske lande.
Afdelingen med speciale i skovbrug arbejder med planter til det åbne land, skove, pyntegrønt- og juletræsproduktion, læplantning og planter til biotopforbedrende plantninger for vildtet. Afdelingen har et formaliseret samarbejde med Susaa Planteskole på Sjælland omkring produktion og salg.