Haveplanter

Afdelingen med speciale i haveplanter arbejder med planter i et fuldtdækkende sortiment indenfor have- og anlægssektoren.

Skovplanter

Johansens planteskole er grundlagt i 1937. Dengang som en lille lokalorienteret planteskole. I dag er det en moderne planteskole, der udover salg i Danmark, også har en betydelig eksport til flere europæiske lande.

Afdelingen med speciale i skovbrug arbejder med planter til det åbne land, skove, pyntegrønt- og juletræsproduktion, læplantning og planter til biotopforbedrende plantninger for vildtet.
Afdelingen har et formaliseret samarbejde med Susaa planteskole på Sjælland omkring produktion og salg.