Skovrejsning

Skovrejsning med og uden tilskud

Ønsker du at etablere din egen skov og være med til at reducere CO2 i atmosfæren, skabe herlighedsværdi på din ejendom og meget andet, så kan Johansens Planteskole levere planterne, uanset om det er en skov med eller uden tilskud.

Til privat skovrejsning på landbrugsjord kan der opnås etableringstilskud samt tilskud til hegn i bestemte områder.

Der er forskellige kriterier og love, der skal opfyldes, inden der kan ansøges om skovrejsning. Derfor anbefaler Johansens Planteskole altid, at der tages kontakt til en konsulent for at få afklaret mulighederne omkring skovrejsning.

Helt overordnet gælder det, at der samlet skal plantes mere end 2 ha ny skov, og arealet skal være landbrugsjord i omdrift.

 

Tilskud

  • Løvskov: Kr. 28.000 pr. ha (løvskov og skovbryn = 4.000 planter/ha)
  • Nåleskov: Kr. 16.000 pr. ha (nåleskov = 3.200 planter/ha)
  • Vildthegn: Kr. 20 pr. løbende meter til materialer og opsætning (minimum 140 cm højt)

Der kan opnås et ekstra tillæg på kr. 4.000 pr. ha ved at etablere skovrejsningen uden brug af pesticider og uden dybdepløjning (mere end 30 cm i dybden). Derudover kan der opnås et grundtilskud på ca. kr. 1.900 pr. ha.

Ansøgningsrunden løber hvert år fra den 1. juli frem til den 30. september.

 

Skriv til os

Ring til os