Læplantning

Læplantningens formål er at beskytte et afgrænset område mod kraftig blæst, hvirvler og vindnedslag, både i forbindelse med bebyggelse, trafik og åbent land.

De primære faktorer for en god læeffekt er læhegnets højde og hulprocent. Som tommelfingerregel yder læplantningen en effektiv beskyttelse mod vinden indtil en afstand, der er 5 gange højden af læhegent.

En anden vigtig faktor er længden af læhegnet. Indtil længden er mindst 50 gange højden, vil en fordobling af hegnslængden give en firedobling af det beskyttede areal. Af mindre betydning er læhegnets bredde og profil. Et bredere hegn giver en bedre trivsel, højdevækst, tæthed og holdbarhed. Profilen bør være flosset eller savtakket for at undgå hvirvler og vindnedslag.

Placeringen af læhegnet afhænger af den fremherskende vind, der bør være vinkelret på beplantningen. Endvidere bør plantevalget afstemmes efter jordbundsforholdene og det landskabsmæssige udseende.

Læplantningsmodeller

1-rækket læhegn

3-rækket læhegn l

3-rækket læhegn ll

4-rækket læhegn

6-rækket læhegn

Læplantning ved bebyggelse

De følgende forslag til læplantningsmodeller viser en detaljeret plantningsplan, der alle kan downloades til gennemsyn og udprintning.

Du kan klikke på piletasterne her til højre og se billederne.

  • 1-rækket læhegn
  • 3-rækket læhegn l
  • 3-rækket læhegn ll
  • 4-rækket læhegn
  • 6-rækket læhegn
  • Læplantning ved bebyggelse

Vindretning

Vindretningens betydning for læzonen

 

Læzonen afhænger af vindens retning på læplantningen. Hvis vindretningen på lægiveren er vinkelret, bliver læzonen maksimal.

Mindre afvigelser fra den vinkelrette vindretning har dog ringe betydning, og selvom vindretningen er parallel med læhegnet, er der en begrænset læeffekt indtil 5 gange højden af lægiveren på begge sider af hegnet.

Vindhastighed

Vindhastighed omkring læplantninger

 

Læplantninger kan også skabe læ i lodret udstrækning i en størrelsesorden på 3 – 4 gange lægiverens egen højde.

Her vises vindhastighederne omkring en ca. 2 m høj læskærm med ca. 50% hulareal. Vindhastigheden på 5 m/s i 2 m højde foran lægiveren vil først optræde igen 16 m bag lægiveren i 4 m højde.

Skriv til os

Ring til os